Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг

EFP

ЗОРИГ САНГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МАНЛАЙЛАГЧ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА
ЗОРИГ САНГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МАНЛАЙЛАГЧ ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА
Байгаль орчны асуудалд анхаарлаа тавьдаг, энэ салбарт ажилладаг, өөрийгөө хөгжүүлэх чин хүсэл эрмэлзэлтэй залуучуудыг Зориг сангийн 6 дахь удаагийн БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МАНЛАЙЛАГЧ ХӨТӨЛБӨР-төө урьж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд ...