Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг

EFP -

Байгаль Орчны Манлайлагч Xөтөлбөр
Байгаль Орчны Манлайлагч Xөтөлбөр
Байгаль Орчны Манлайлагч XөтөлбөрЗориг сангийн Байгаль Орчны Манлайлагч Хөтөлбөр (EFP) 8 сарын турш үргэлжилдэг, 22-25 насны залуу мэргэжилтнүүдэд зориулсан хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөрт Монголд тулгарч буй байгаль ...