Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг

Хөтөлбөрүүд

Сайн засаглал
Ардчилсан нийгмийг төлөвшvvлэн хөгжvvлэх, иргэдэд ардчиллын vнэт зvйлсийг хэвшvvлэх, хvний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн шударга ёсыг хамгаалах, авлигын эсрэг үзэл санааг сурталчлах, төр засгийн vйл ажиллагааг нийгэмд нээлттэй байлгах, хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгоход чиглэсэн vйл ажиллагаа.
Залуус ба боловсрол
Залуучуудын иргэний боловсролыг дээшлvvлэх, ардчилалд тэдний оролцоог нэмэгдvvлэх. Их, дээд сургуулийн олон төрлийн тэтгэлэг, Залуу Манлайлал Хөтөлбөр, Байгаль Орчны Манлайлагч Хөтөлбөр, Сургуулиудын Түншлэл Хөтөлбөр гэх зэрэг залуучуудад зориулсан хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна.
Нийгмийн хөгжил
Эмзэг бүлгийн иргэдтэй түлхүү ажиллаж тус, дэмжлэг өгөх. Гэр, эмчилгээний тоног төхөөрөмж болон бас бус ард иргэдэд тустай зүйлсийг хандивлах үйл ажиллагаа. Мөн шилжин суурьшигчидтай хамтарч халамжийн үйлчилгээ, мэргэжлийн сургалтуудад хамруулах, бичиг баримттай болоход нь тусалж амьдралын түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөрүүд.