Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг

Холбоо барих

Зориг сангийн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд

С.Оюун

Зориг Сангийн тэргүүн


Р.Бадамдамдин

“Мон-Атом" компанийн захирал


Д.Бадамдаш

"Ийгл" телевизийн гүйцэтгэх захирал


Н.Батбаяр

УИХ-ын гишүүн


С.Батболд

УИХ-ын гишүүн


С.Баярцогт

УИХ-ын гишүүн, Дэд Дарга


Б.Мэдрээ

Худалдаа Хөгжлийн Банкны гүйцэтгэх захирал


Ч.Отгонбаяр

Монголын Нотариатчдын Танхимын Ерөнхийлөгч


О.Машбат

Улс төр судлаач


Д.Батбаяр

УИХ-ын Гишүүн асан


Б.Батбаяр

УИХ-ын Гишүүн асан


П.Эрдэнэжаргал

Нээлттэй Нийгэм Форумын Гүйцэтгэх Захирал


Б. Онон

Байгаль, Зэрлэг Амьтад Хамгаалах Нийгэмлэгийн Бодлогын шинжээч


Ш.Мягмарсамбуу

Сэтгүүлч


Зориг сангийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүд

Ж.Солонго

Монгол кино нэгтгэлийн захирал


Д.Сүхбаатар

"Суусан" ХХК-ны захирал


Н. Mөнхтуяа

УИХ-ын Гишүүн С.Оюуны Зөвлөх