Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг