Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг

Холбоо барих

Залуучуудын иргэний боловсролыг дээшлvvлэх, ардчилалд тэдний оролцоог нэмэгдvvлэх. Их, дээд сургуулийн олон төрлийн тэтгэлэг, Залуу Манлайлал Хөтөлбөр, Байгаль Орчны Манлайлагч Хөтөлбөр, Сургуулиудын Түншлэл Хөтөлбөр гэх зэрэг залуучуудад зориулсан хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна.

залуус ба боловсрол