Зориг Сан
Би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг.С.Зориг

Авилгалын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх

 • “Авлигын тухай ойлголт, тэмцэх арга зам” сэдэвт семинарууд - (1999-2001)
 • “Монголд авилга бий юу?” - эссений уралдаан (1999 он)
 • Transparency International байгууллагаас гаргасан “Resource book-2001”, Монгол дахь авлигын байдал зэрэг номыг орчуулж үнэ төлбөргүй тараасан (2001он)
 • “Өнөөдөр...үгүй бол хожимдоно” - авлигатай тэмцэх чиглэлээр уран бүтээлчид, сэтгүүлчдийн дунд радио телевизийн нэвтрүүлэг, ролик, нийтлэл, зурагт хуудасны уралдаан (2001 он)
 • “Авлигын эсрэг тэмцэлд иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийн үүрэг” уулзалт семинар - хэвлэл мэдээллийн болон ТББ-ын төлөөлөгчид, НҮБХХ, Хүний аюулгүй байдлыг хангах Сайн засаглал хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан (2002 он)
 • “Авилгал: Мөнхийн үзэгдэл биш” ном (2003 он)
 • “Авилгалд дүн шинжилгээ хийх” төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын бүх дүүрэг, 5 аймгийг хамруулан их сургуулийн багш, тусгай шинжээчдээс бүрдсэн баг авлигын талаар судалгааны ажлыг орон нутагт хийн товхимол гаргасан (2003 он)
 • “www.anticorruption.mn” - Авлигын эсрэг анхны вэб хуудас хийж байршуулсан (2004 он)
 • “Авлигын эсрэг ном зүй” - авлигын сэдвээр ном, сонин, вэб хуудас дээр гарсан нийтлэлийн материал, судалгаа, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг нэгтгэж товхимол бэлтгэн мэдээллийн сантай болсон (2005он)
 • “Боловсролын байгууллага дахь авилгал Монгол улсын хөгжлийн ирээдүйд нөлөөлөх нь” - эссений уралдаан (2005 он)
 • Авлигын эсрэг лекцийн уралдаан - Их дээд сургуулийн багш, судлаачид, нийгмийн ухааны мэргэжилтнүүд, хуульчдын дунд зарласан (2006он)
 • Олон нийтийн зөвлөлийг чадавхижуулах төсөл - Глоб Интернэшнл ТББ-тай хамтран ОНЗ-ийг чадавхижуулах замаар АТГ-ын авлигыг бууруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаанд бодитой хувь нэмэр оруулах зорилготой (2009 он)

Холбоотой мэдээлэл

МЭРГЭЖИЛТЭН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР ТАНИЛЦУУЛГА
МЭРГЭЖИЛТЭН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР ТАНИЛЦУУЛГА
МЭРГЭЖИЛТЭН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР ТАНИЛЦУУЛГА Мэргэжилтэн Солилцооны Хөтөлбөр (МСХ) нь Монгол болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсуудын (БНХАУ) төрийн бус байгууллагад ажиллаж буй мэргэжилтнүүдэд зориулсан зургаан долоо хоногийн ...
ЛУБИ-ЖЕНКИНС СУРАГЧ СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР
ЛУБИ-ЖЕНКИНС СУРАГЧ СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨР
Хөтөлбөрийн тухай: Зориг сан болон АНУ ын Денвер Эгч Дүүс Хотын Зөвлөлтэй хамтран хэрэгжүүлж буй Люби Женкинс Сурагч Солилцооны Хөтөлбөр нь ерөнхий боловсролын сурагчдад манлайллын ур чадварыг ...
Women's Leadership program 2017 - Selection guideline
Women's Leadership program 2017 - Selection guideline
Women’s Leadership Program 2017 Application Process Key Dates: Applications open - 26 August, 2016 Applications close - 29 September, 2016 (18:00 PM) Shortlist notification - 30 September, ...